Projekt główny

Dom Dziecka nr 11 w Łodzi

1) ‘Nie bądź obcy i samotny’
Projekt dotyczy skrzynki umieszczonej przy bramie wejściowej DDz nr 11. Zostanie ona zamieniona w kolorowego kosmitę podającego rękę człowiekowi.
Kosmita ma wypukłe oczy i wystające czułki, ręka z kolorowego węża trzyma dłoń człowieka ‘patyczaka’ namalowanego na murze obok.

2) ‘ Butelkowy parkan’
Projekt dotyczy parkanu .Dzieci mają propozycję ozdobienia przestrzeni między wyłamanymi płytami. Na grubych kolorowych żyłkach zawieszone będą kolorowe ( pomalowane), różnej wielkości puste, plastikowe butelki . Może być to kratownica z takich butelek. Coś co dłużej oprze się wandalom ulicznym.

Dom Dziecka nr 4

Składa 2 propozycje aranżacji elementów znajdujących się na terenie placówki są to:
1) ‘ Leśny grzybek’-
Projekt dotyczy znajdującej się z tyłu budynku nadbudowy schronu, potocznie zwanej grzybkiem właśnie. W planach dzieci jest przerobienie go na prawdziwego muchomora a stojące obok latarnie na choinki. Muchomorek pomalowany farbami , na dole trawa i kwiatki, na górze obramowanie z czerwonej gumy lub innego materiału a kapelusz grzybka wyłożony czerwoną w białe kropki pianką- latem najstarsze dziewczęta mogłyby się tam opalać.
Natomiast latarnie stojące obok grzybka zamienione zostaną w choinki, od połowy wysokości przymocowane mogą być plastikowe , niekłujące gałązki sosnowe.

2) ‘Garażowe graffiti’-
Na ścianie garażu przylegającej do boiska dzieci proponują zrobić wesołe graffiti. W tworzeniu obrazu można wykorzystać otwory wentylacyjne jako oczy np. Pikachu. Może też namalowana być postać chłopca rzucającego pokebolem, z którego mały pokemon w postaci piłeczki może być przesuwany przez dzieci przedszkolne po zamocowanej nisko plastikowej ? spirali.

Domu Dziecka nr 6 w Łodzi

W ramach projektu pragnelibyśmy pomalować garaż, który znajduje się na terenie domu dziecka. Tytuł naszego projetu to ” Domek na wzgórzu”.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3

W ramach projektu „Stawiamy na kolor” przewidujemy pomalowanie przestrzeni użytkowej metalowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3. Naszym głównym celem przy realizacji projektu jest zintegrowanie młodzieży przebywającej w ośrodku z nowym miejscem zamieszkania oraz rozbudzanie odpowiedzialności za miejsce, wrażliwości i rozwinięcie poczucia estetyki u wychowanków.
Pragniemy stworzyć przestrzeń do integracji ze społecznością lokalną. Wspólnie z naszymi wychowankami będziemy organizować festyny, gry i przedsięwzięcia sportowe w celu propagowania zdrowego stylu życia i przełamywania istniejących, negatywnych stereotypów dotyczących postrzegania naszych dzieci.
W skład projektu wchodzą ;garaż, płot, wiata magazynowa oraz część płotu z blachy falistej.

Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka

Cel projektu:
– przeobrażenieszarej, betonowej ściany schodów i ściany budynku szpecącej wejście do szkoły.
To mało estetyczny element budynku , który każdego dnia wita uczniów
– aktywizacja i edukacja wielu grup społecznych podczas twórczego działania i realizacji kolejnych etapów projektu;
W realizację projektu zaangażowani zostaną wszyscy uczniowie, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele.
– rozwijanie i utrwalanie patriotyzmu lokalnego,
Przebieg projektu:
– w ramach wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego wyłonienie prac, które zostaną „przeniesione” na ścianę muru na boisku,- bohaterowie kreskówek
– aranżacja plastycznej kompozycji,
– wspólne działania podczas realizacji projektu – uczniowie z rodzicami, opiekunami i nauczycielami wykonują kolejne elementy wielkiego dzieła plastycznego.

Przedszkole Miejskie NR 171

PROPOZYCJA NR 1.
TEMAT:” ŁÓDŹ BUDUJE-MY”
Miejsce- teren przed przedszkolem. Miejsce oczka wodnego zastąpiłaby mała łódka wędkarska (łódka może być uszkodzona do małego remontu)
Projekt polegałby na wspólnym odnowieniu łódki, pomalowaniu jej przez dzieci, rodziców, pracowników przedszkola, nadaniu jej nazwy.
Ostatni etap , to zamiana łódki w wielka doniczkę, wspólne nasypanie do niej ziemi i posadzenie kolorowych roślin.
PROPOZYCJA NR 2
TEMAT: „ZOSTAŃ TUWIMEM”
Miejsce- teren przed przedszkolem, każde dziecko ma możliwość przebrania się w strój J. Tuwima i zrobienia sobie zdjęcia siedząc na „Ławeczce Tuwima”. Jest to odniesienie do słynnej ławeczki Juliana Tuwima z ulicy Piotrkowskiej, jednego z symboli Łodzi. Jeżeli pogoda dopisze, w miejscu ławeczki odbędzie się również czytanie wierszy, słynnego poety.
Ponadto dzieci oraz dorośli pomalują drewniane postaci(na kiju) z wierszy dla dzieci, które zostaną umieszczone przed budynkiem przedszkola.
PROPOZYCJA NR3
TEMAT:” RZEKI ŁODZI”
Miejsce-teren przed przedszkolem, na trawie rozłożona folia, na której zaznaczone są rzeki przepływające przez Łódź. Dzieci umieszczają na nich wykonane przez siebie i rodziców przestrzenne łódki z różnych materiałów i technik ( np. z surowców wtórnych, techniką origami).
Ponadto pomiędzy drzewami rozpostarta folia, na której dzieci namalują rzeki Łodzi i ich mieszkańców, mogą wykonywać prace inspirowane legendą o powstaniu Łodzi..

Przedszkole Miejskie nr 133

wykona aranżację gazonu kwiatowego w projekcie – Kolorowa Łódź.

Przedszkole Miejskie nr 208

Tytuł : „Łódka pełna marzeń”
Uczestnicy : zainteresowane dzieci, ich rodzice , nauczyciele z Przedszkola Miejskiego
nr 208 w Łodzi.
Miejsce realizacji: zniszczona brama przylegająca do budynku przedszkola, chodnik
i krawężnik przebiegający przy naszym budynku
Opis : W ramach projektu na bramie powstanie kolaż przedstawiający Łódź o jakiej marzą mali i duzi Łodzianie. Zadaniem uczestników będzie pomalowanie według własnego pomysłu
elementów wyciętych z odpadów drewnianych , przestawiających domy, drzewa, zwierzęta , kwiaty, dzieci, dorosłych, place zabaw itp .Kolaż zostanie wklejony w kontury herbu naszego miasta wykonane z puszek po napojach, przykrywek od słoików.
Dopełnieniem będzie namalowanie na chodniku przylegającym do przedszkola pamiętnika przyrodnika , ułożenie i przyklejenie na krawężniku z pomalowanych kamieni drogi prowadzącej do naszego kolażu .
Istotą podejmowanych działań będzie zachęcenie wszystkich uczestników do swobodnej, twórczej wypowiedzi plastycznej, stworzenia kompozycji odzwierciedlającej pomysły dużych i małych twórców.
Dodatkowym zadaniem dorosłych biorących udział w projekcie będzie oczyszczenie powierzchni bramy i pomalowanie jej .
Fotoreportaż z podejmowanych działań, końcowego efektu twórczej pracy całego zespołu zostanie przekazany, jako inspiracja do przekształcania zaniedbanych obiektów z najbliższego otoczenia placówkom współpracującym z naszym przedszkolem w ramach Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi ( założonej i prowadzonej od 2012r przez dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 208 w Łodzi).

Przedszkole Miejskie nr 89 w Łodzi

Zgłasza projekt pod tytułem : „Była komórka jest laurka ”
Opis planowanego do realizacji „dzieła”:
Wolnostojący ponad 50 letni budynek gospodarczy stojący w tylnej części ogrodu przedszkolnego PM nr 89 ,wykonany z szarej cegły , ze zniszczonymi drzwiami wejściowymi, ażurowymi okienkami – dziurami/ zdjęcia w załącznikach / . Budynek przekształci się w kolorową laurkę-obrazek z wakacji, ze wsi pod Łodzią.
Łąkę z elementem „ludowczyzny” ozdobi nasze logo przedszkola Dinuś , którego ubierzemy w łowicką zapaskę. Chcemy zniszczoną komórkę zwana „Obórką” przekształcić wraz z dziećmi i rodzicami w pamiątkę przywiezioną z sielskich wakacji .Dołączamy fotografie budynku przed realizacją oraz graficzny obraz przemienionych ścian.

Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi

Nazwa projektu: Postać sportowca ( Sportowiec).
Realizacja:Społeczeństwo przedszkolne (Dzieci , Rodzice , Rada Pedagogiczna.)
Termin realizacji: 15 wrzesień 2017r.
Opis projektu :
1. Uzyskanie zgody właściciela działki – Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew na wyeksponowanie postaci sportowca na trawniku przed budynkiem przedszkola.
2. Omówienie projektu pod względem technicznym tj. sposobu umocowania konstrukcji do podłoża w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
3. Zatwierdzenie projektu przez osobę uprawnioną z uprawnieniami nadzoru budowlanego.
4. Wyznaczenie terminu realizacji projektu na dzień 15 września 2017r w godz. 10 00- 15 00 .
5. Zbiórka butelek plastikowych po wodzie „Żywiec Zdrój” w ilości 300 sztuk.
Każdy ze społeczności przedszkolnej przynosi 2 szt. pustych butelek. Wspólnie z dziećmi w godzinach rannych napełniamy część butelek piaskiem (92 szt.) (określonych w projekcie). Łączymy w 4 bloki konstrukcyjne przy pomocy kleju i taśmy łączącej ( poziomo ) – pomoc rodziców.
Następna grupa osób, wraz z dziećmi napełnia butelki wodą i łączy w 2 bloki konstrukcyjne (54 butelki).
Ostatni zespół tworzy głowę postaci z butelek w ilości (16 szt.) i ręce postaci okręcając folią( pionowo. )Butelki zostaną pozbawione korków , aby uzyskać efekt dźwiękowy podczas ruchu powietrza – wiatru.
Zespół konstrukcyjny męski (ojcowie) łączy przygotowane elementy i ustawia postać w wyznaczonym miejscu (trawnik przed przedszkolem ) .
Kolejny etap to utworzenie piłki z pozostałych butelek przy pomocy taśmy i folii.
Po zamontowaniu całości nauczyciele pokolorują wyznaczone elementy farbą w spreju .
Na głowie postaci umieszczone zostaną elementy – oczy nos i usta , uszy .
Całość zostanie oznaczone tabliczką informacyjną umieszczoną przed postacią.
Obszar wokół postaci sportowca ogrodzony zostanie taśmą remontową.
Poszczególne etapy pracy zostaną udokumentowane na zdjęciach i zamieszczone na wystawie przedszkolnej.
5. Likwidacja . Na zakończenie postać zostanie rozmontowana po upływie dwóch tygodni .
Przeniesione elementy posłużą do wykorzystania na terenie przedszkola do utworzenia toru przeszkód dla dzieci i zabaw sportowych.
6. Do opisu dołączam rysunek postaci z przewidywanymi rozmiarami .

Szkoła Podstawowa nr 34

Mamy duże szczęście. Naszej okolicy nie szpecą zaniedbane konstrukcje czy zapomniane kąty.
Ponieważ jednak popieramy ideę konkursu, postanowiliśmy wziąć udział w kreowaniu naszego otoczenia.
Aby zaangażować możliwie najliczniejszą grupę mieszkańców, proponujemy miejsce akcji w pobliżu naszej szkoły. Dokładniej, tuż przy budynku na jego flankach. Planujemy akcję nagłośnić wśród dzieci i rodziców, rozreklamować na osiedlu, być może połączyć z inną szkolną imprezą (zależne od organizacji roku szkolnego). Przewidujemy udział około 1200 osób. Działania mają mieć miejsce równocześnie w dwóch punktach.
1. Siatka kortu tenisowego, smutna, przypominająca klatkę, ogrodzenie obozu, potraktowana zostanie jak wielkie płótno z wątkiem i osnową. Przygotowane wcześniej ścinki materiału będą wiązane i przeplatane przez druty siatki. Każdy uczeń, przechodzień będzie mógł dołączyć swój fragment do wspólnej kompozycji. Kolory tkanin i pola „płótna” mogą być powiązane z symboliką, wartościami, emocjami. W efekcie powstanie kilkunastometrowy obraz, kilim, kurtyna… trudno przewidzieć, bo przypadki podobnie jak sztuka są nieprzewidywalne.

2. Murek oddzielający część szkolną budynku od przedszkolnej. Zebrane wcześniej zużyte płyty Cd zostaną przez uczestników podpisane i umieszczone naścianie tworząc nowoczesną mozaikę. Zapisy na płytach w stylu „Co mi w duszy gra” będą swoistym portretem, odbiciem w lustrze części naszej społeczności. Kontrastująca z bielą i pastelami budynku szkoły metaliczna faktura płyt przyciągnie każde oko. Zatopione w zaprawie, zafugowane płyty niczym cegiełki na ul. Piotrkowskiej, aleja gwiazd, albo życzenia pozostawiane w szczelinach ścian mogą skłonić niejednego przechodnia do refleksji.

Szkoła Podstawowa nr 120

Projekt stworzenia terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 120.
Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni wokół wentylacji schronu przeciwatomowego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 120. Na terenie znajdującym się przy szkole mamy boisko wielofunkcyjne i plac zabaw dostępne dla społeczności lokalnej.
Kolorystyka projektu odwołuje się do Sali Neoplastycznej Władysława Strzemińskiego. Elementy są ruchome więc przestrzeń może być dowolnie aranżowana.

Szkoła Podstawowa nr 36

PROJEKT KOLOROWA ŁÓDŹ Z KADRU FILMOWEGO NA MURY BOISKA SZKOLNEGO
Cel projektu:
– przeobrażenieszarej, betonowej ściany szpecącej szkolne boisko;
To jedyny mało estetyczny element boiska, miejsca, w którym uczniowie w czasie pogodnych dni bardzo chętnie spędzają przerwy międzylekcyjne, uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego i przebywają po zajęciach, organizując sobie rozmaite gry i zabawy.
– aktywizacja i edukacja wielu grup społecznych podczas twórczego działania i realizacji kolejnych etapów projektu;
W realizację projektu zaangażowani zostaną wszyscy uczniowie, ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele.
– rozwijanie i utrwalanie patriotyzmu lokalnego,
Prace odmienią wizerunek tego miejsca, utrwalą również, przechodzących w niepamięć, dawnych bohaterów filmów animowanych stworzonych w łódzkim Se-ma-fo-rze, budujących historię i wpisujących się w kulturę naszego miasta.
Przebieg projektu:
– w ramach wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego wyłonienie prac, które zostaną „przeniesione” na ścianę muru na boisku,
Patronem naszej szkoły jest Zenon Wasilewski, twórca polskiego filmu kukiełkowego i współtwórca studia Se-ma-for, i dlatego proponujemy przeniesienie na ścianę dziecięcych prac plastycznych, przedstawiających właśnie bohaterów baśniowych filmów animowanych dla dzieci zrealizowanych w wytwórni filmów animowanych Se-ma-for.
– aranżacja plastycznej kompozycji,
– wspólne działania podczas realizacji projektu – uczniowie z rodzicami, opiekunami i nauczycielami wykonują kolejne elementy wielkiego dzieła plastycznego.

Zespół Szkół Specjalnych NR 7

Tytuł: KRAJOBRAZY ŁODZI I OKOLIC
MIEJSCE: PATIO Zespołu Szkół Specjalnych nr 7.
PATIO to miejsce spotkań uczniów, rodziców, zaproszonych gości, tak z okolicznych szkół, przedszkoli, Biblioteki Publicznej, Domu Pomocy Społecznej, jak i gości odwiedzających nas systematycznie w ramach współpracy z TPD, Radą Osiedla Chojny Dąbrowa, Stowarzyszeniem „Przyjaciele Świata”, Bankiem Żywności.
PATIO to miejsce spotkań uczniów, nauczycieli, rodziców przy okazji apeli czy imprez szkolnych, ale przede wszystkim miejsce spędzania czasu podczas przerw, gdy pozwala aura.
PROJEKT: Ze względu na specyfikę placówki, pragniemy skupić się na obiektach charakterystycznych dla Krajobrazów Województwa Łódzkiego, rozpoznawalnych dla uczniów niepełnosprawnych z różnymi deficytami rozwojowymi:
I. MAPA POLSKI – z uwzględnieniem ukształtowania terenu z zaznaczeniem na niej miejsca położenia naszego miasta (Rysunek 1; zdjęcia 26-29) II. KRAJOBRAZY – województwa łódzkiego: pola, łąki (Rysunek 2; zdjęcia 1-7 ), lasy (Rysunek 3, zdjęcia 12-24 ) III. Symbole Łodzi – czyli znaki nierozerwalnie kojarzone z naszym miastem (zdjęcia 8-11): – herb Łodzi – bajkowe postacie z ul. Piotrkowskiej – Manufaktura – plac Wolności
WYKONANIE: dzieci, nauczyciele, rodzice, wolontariusze, pomoc studentów ASP

Przedszkole Lokomotywa Łódź

PROJEKT:
KOLOROWA KRUSZYNOWA
CELE PROJEKTU:
1. edukacja dzieci z Przedszkola Lokomotywa oraz dzieci mieszkających w okolicy
przedszkola – akcja „sprzątanie świata”;
2. propagowanie wrażliwości na otoczenie i sztukę;
3. przełamywanie standardów myślowych;
4. pozytywna zmiana otoczenia wzorem do naśladowania;
5. integracja społeczności lokalnej podczas przygotowania i realizacji projektu;
6. propagowanie sztuki Katarzyny Kobro;
7. wzrost znaczenia „małej ojczyzny” i poczucia przynależności do miejsca
zamieszkania;
ZADANIA DO ZREALIZOWANIA:
1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce ekologicznej i patriotycznej
a.) w przedszkolu
b.) w ogrodzie przedszkolnym
c.) Wspólna praca 15, 16, 17 września 2017 r. podczas dni „sprzątania świata”
2. Przygotowanie informacji o projekcie w formie cyfrowej i papierowej oraz
rozpropagowanie projektu wśród rodziców, mieszkańców osiedla, sąsiadów.
3. Namalowanie wzdłuż parkingu kilku gier chodnikowych
(propozycje do wyboru – uzgodnienie wspólne z osobami pracującymi przy projekcie)
a.) klasy
b.) szachy
c.) chińczyk
d.) twister
Parking wieczorami oraz w soboty i niedziele jest pusty – znakomicie nadaje się na
miejsce spotkań dzieci z okolicy.
2
4. Dokonanie nasadzeń roślin wokół parkingu znajdującego się przy zbiegu ulic
Kruszynowej i Czereśniowej. Rośliny będą pochodziły ze zbiórki sąsiedzkiej.
5. Wspólna praca i rozmowy podczas realizacji projektu. Wspólne przygotowywanie
i spożywanie posiłków.
6. Pomalowanie pojemnika na odzież używaną inspirując się sztuką
Katarzyny Kobro.
7. Wspólne twórcze spędzanie czasu w gronie rodzinnym, sąsiedzkim w trakcie
pracy nad projektem
8. Wspólna zabawa po zakończeniu pracy na terenie parkingu
a.) przebranie dzieci w stroje zwierząt
b.) przebranie dorosłych w stroje „ludowe” (wianek, giezło słowiańskie)
c.) gry chodnikowe, gry podwórkowe, gry towarzyskie
d.) poczęstunek

Dzieci i przyjaciele Galerii Ars Nova

Znamy pewną dziurę w chodniku.
Po każdym deszczu gromadzi się w niej woda tworząc całkiem okazałe rozlewisko.
Ogrodzimy ją płotkiem, wrzucimy kilka gumowych kaczuszek i łódki z papieru a potem wyobrazimy sobie, że jesteśmy na wakacjach.
Spojrzymy przyjaźnie na dziurę, która do tej pory kojarzyła nam się z mokrymi butami.

Dzieci i przyjaciele Galerii Ars Nova

Przed Galerią ARS NOVA jest chodnik pamiętający zapewne czasy głębokiej komuny –betonowy, szary, ponury, jednym słowem –socrealistyczny.
We wnętrzu galerii – sztuka nowoczesna abstrakcyjna z szaleństwem kolorów i pełnych energii kompozycji w malarstwie i rzeźbie.
Przeistoczymy chodnik w dzieło sztuki abstrakcyjnej taszystowskiej („la tache”- plama).
Taszyzm odrzucał tradycyjne narzędzia i metody twórcze, preferując działania spontaniczne i niekonwencjonalne.
Grupa dzieci w wieku +3 lata przechodząc w kaloszkach przez kuwety kolorową farbą wydepcze nam na chodniku dzieło sztuki taszystowskiej spełniające wszystkie kryteria kierunku.

Niepubliczne przedszkole Lalibu, Alter edukacja

Betonowe gazony przed Galerią ARS NOVA
z okresu powstania chodnika i o tych samych cechach , które służą głównie jako popielniczki i kosze na śmieci (papierowe opakowania, butelki po wódce, puszki po iwie etc).
Załączamy zdjęcia.
Z uwagi na kształt gazonów przekształcimy je we flotyllę żaglowców, które popłyną w naszej wyobraźni po kolorowym oceanie chodnika.

Gimnazum nr 5

Cel:
Rozbudzenie świadomości uczniów, uwrażliwienie ich na sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem
sztuki ulicy. Przekazanie im informacji pomocnych w odróżnieniu street art od zwykłego wandalizmu.
Opis zadania:
Uczniowie zapoznają się z definicją Street Art’u, uregulowań prawnych związanych ze sztuką ulicy.
Projektują mural, który ma powstać na wyjściu ze schronu i/lub na murze na terenie szkoły.
Projekty stworzone przez uczniów zostaną umieszczone na szkolnym fanpage na Facebook’u.
Realizowany będzie projekt wyłoniony w formie konkursu popularności (głosowanie poprzez „lajki”
na FB i/lub konkurs popularności przeprowadzony na terenie szkoły).

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki oraz Społeczne Gimnazjum PRO ARTE

W ramach projektu chcemy ożywić teren osiedla tworząc na ścianach naszej szkoły kolorowe kompozycje inspirowane muzyką, które obrazować będą podobieństwa między sztukami plastycznymi oraz muzyką.
Celem działań plastycznych będzie uatrakcyjnienie wyglądu otoczenia, lepsze zaznaczenie obecności naszej szkoły na osiedlu oraz pokazanie atrakcyjnych form sztuki łączących plastykę i muzykę.

Przedszkole Miejskie nr 143 w Łodzi, zgłasza projekt „Cztery pory roku”.

Uczestnicy – przedszkolaki z 5 grup wiekowych(3-6 lat).
Miejsce realizacji- ogród przedszkolny i plac zabaw przedszkola.
Opis: dekoracja do rozmieszczenia w ogrodzie w postaci atrybutów jesieni.
Cel poznawczy- elementarna wiedza przyrodnicza dotycząca fauny i flory związana z porami roku; – poszerzenie wiedzy co do nazw roślin i zwierząt ,żyjących w naturalnym środowisku;- rozbudzanie inwencji twórczej dzieci .
Projekt w kolejnych etapach będzie kontynuowany w oparciu o pozostałe pory roku. Powstałe w trakcie działań obiekty plastyczne zostaną przekazane galerii Ars Nowa, na aukcję charytatywną na rzecz Hospicjum dla dzieci i Schroniska dla zwierząt.
II Pokaz mody, stroje z surowców wtórnych wykonane przez dzieci przy pomocy wychowawców i rodziców.
III Pomalowanie asfaltowej powierzchni znajdującej się na terenie ogrodu przedszkolnego według projektów opracowanych przez dzieci przy pomocy wychowawców.