Zaproszenie do udziału w projekcie

Celem projektu jest przekształcanie szpecących, ale użytecznych obiektów w przestrzeni publicznej w  dzieła sztuki projektowane i tworzone przez społeczność lokalną z ewentualnym profesjonalnym wsparciem ze strony artystów.

Inspiracją artystyczną projektu jest nurt w sztuce dotyczącej przestrzeni publicznej utility box art , której reprezentantem jest m.in. Joshua Callaghan oraz twórczość Jean-Michela Basquiata.

 

Chodzi tu o takie obiekty jak wolnostojący garaż, komórka, śmietnik, kotłownia, budka parkingowego, płot, mur czy chodnik;

Dopuszczone mogą być projekty przestrzenne w postaci rzeźby czy instalacji wykorzystujące surowce wtórne, odpady przemysłowe itp.;

Istotą projektu jest proces twórczy a nie trwały efekt końcowy.

 

 

Założenia:

 1. uatrakcyjnienie wizualnego krajobrazu miasta, połączone z promocją wizerunku Łodzi na zewnątrz;

 

 1. integracja społeczna podczas realizacji wspólnego celu jednocząca mieszkańców Łodzi bez względu na różnice społeczne, ekonomiczne, światopoglądowe, polityczne czy narodowościowe, wprowadzająca ich w sferę działalności artystycznej zdolną zażegnywać konflikty i zasypywać tworzone współcześnie podziały, gdyż sztuka jest ślepa na w/w różnice – z założenia jest wolna i egalitarna; warunkiem udziału jest chęć polepszenia urody otoczenia, w którym mieszkamy i żyjemy na co dzień oraz afirmacja efektów zbiorowej twórczości;

 

 1. edukacja i aktywizacja artystyczna wszystkich grup społecznych bez względu na wiek, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież, tym skuteczniejsza, że następuje w praktycznym działaniu twórczym, z którego efektami można się utożsamić. Przełamanie społecznych standardów myślowych o sztuce jako zjawisku elitarnym zamkniętym w muzeach i galeriach niedostępnym dla zwykłego śmiertelnika w życiu codziennym;

 

 1. integracja kulturowa zgodnie z tradycjami miasta czterech kultur oraz kultywowanie dziedzictwa historycznego grupy a.r. (Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski i inni) oraz działań Ryszarda Stanisławskiego wieloletniego dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi poprzez urzeczywistnianie idei sztuki jako sposobu poznawania, odczuwania i rozumienia rzeczywistości, która była częścią awangardowego marzenia o twórczym życiu dostępnym dla każdego;

 

 1. zwiększenie patriotyzmu lokalnego i poczucia przynależności do miasta, które nie zostało Europejską Stolicą Kultury ale może stać się unikatowym miastem-dziełem sztuki w skali Europy.

 

 

 

 

 

Podmioty do których projekt jest adresowany:

 

 1. przedszkola, szkoły, domy dziecka, placówki korekcyjno-wychowawcze;
 2. rady osiedlowe, wspólnoty mieszkaniowe, dzielnicowe (gminne) domy kultury i kluby;
 3. mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego.

Podmioty-współorganizatorzy:

 1. lokalne władze, organizacje społeczne, animatorzy kultury;
 2. organizacje gospodarcze;
 3. kluby Rotary;
 4. przedsiębiorcy;
 5. wolontariat

Przedstawiciele współorganizatorów wchodzą w skład komitetu koordynacyjnego, którego członkowie biorą na siebie konkretny obszar zadań i są za niego odpowiedzialni, w celu realizacji przyjętego harmonogramu.

 

TERMINY:

Nadsyłanie projektów do 23 czerwca 2017

Aukcja dzieł sztuki przekazanych przez artystów – 18 czerwiec 2017

Kwalifikacja projektów do 5 września 2017

Realizacja projektów do 30 września 2017

Wystawa fotograficzna i ogłoszenie zwycięzców koniec października 2017

 

Mini-projekt towarzyszący  projektowi  Łódź –Kolorowe Miasto

 

Przedmiotem konkursu jest projekt nadruku na T-shirt  promujący Łódź i Łodzian (koszulka firmowa „Firmy Łódź”!)

Najlepsze projekty  zostaną wydrukowane na koszulkach i mogą służyć wszystkim zainteresowanym promocją miasta, firmy.

Koszulki mogą też być wykorzystane przez łódzkich patriotów jako strój podkreślający dumę z przynależności do społeczności miasta i działania na jego rzecz.

Wartość dodana -przedłużenie  i  umocnienie  efektu  projektu podstawowego poza fizyczny czas jego trwania w danym roku, zmniejszenie kosztów promocji następnej edycji

 

 

Warunki formalne dotyczące projektów:

Nadesłany projekt powinien zawierać tytuł i zwięzły opis planowanego do realizacji dzieła wraz z ewentualnymi fotografiami miejsca przed realizacją oraz wykaz materiałów niezbędnych do realizacji projektu o ile zabezpieczenie materiałowe przekracza możliwości sfinansowania przez projektodawcę.

Nadesłane projekty będą kwalifikowane przez komisję składającą się z przedstawiciela Urzędu Miasta łodzi, organizacji społecznych, artystycznych pod kątem zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Wszystkie zakwalifikowane projekty zostaną udokumentowane fotograficznie przez organizatora i wyeksponowane na wystawie fotograficznej.

 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 

 

Projekty należy przesyłać drogą mailową na adres:

 

projekty@kolorowalodz.com.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *